På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Att genomföra tekniskt samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd med anledning av coronaviruset

Det finns inga särskilda regler för tekniskt samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd som gäller vid pandemier.  Med anledning av coronaviruset kan byggnadsnämnden och övriga som deltar vid tekniska samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd därmed hamna i en situation där de på grund av personalbortfall och risk för smittspridning har svårt att genomföra dessa som planerat. För att minska risken för smittspridning av coronaviruset uppmanar Boverket de som ska medverka på samråd eller platsbesök att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det kan därför vara lämpligt att i större utsträckning än vad som sker idag utnyttja de möjligheter som finns att hålla dessa samråd och platsbesök via digitala hjälpmedel.

En extraordinär händelse, såsom den pågående pandemin med coronaviruset, innebär inte att tekniskt samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd inte behöver genomföras i de fall sådant krävs. Den kan dock medföra att personal hos byggnadsnämnden och övriga som ska delta vid dessa hindras att delta på grund av sjukdom och karantän. Det finns därför anledning att se över och eventuellt ändra både tidpunkten för när sådana möten genomförs och på vilket sätt de genomförs.

En ändring av tidpunkten för samråd och arbetsplatsbesök, vanligtvis genom att de flyttas fram, kan vara ett bra sätt att snabbt parera för exempelvis personalbortfall inom byggnadsnämndens eller byggherrens organisation.

Men eftersom ingen vet hur länge coronaviruset kommer att påverka samhället, är det bra att inom ramen för nuvarande lagstiftning så snart som möjligt använda arbetssätt som är mer lämpliga vid en pandemi. Det kan exempelvis vara arbetssätt som fungerar även om byggnadsinspektörer, byggherrar, kontrollansvariga och övriga inte har möjlighet att medverka i möten genom att fysiskt befinna sig på samma plats.

Digitala möten

Plan- och bygglagen, PBL, ställer inte krav på fysiska möten där de medverkande förväntas befinna sig i samma lokal, på samma plats eller ens på samma ort. Möten kan hållas i form av video- eller ljudkonferens och det kan ske med relativt enkla hjälpmedel såsom en modern mobiltelefon.

Möjligheten till videosamtal kan ibland försvåras på grund av exempelvis dålig täckning/anslutning eller tekniska begränsningar som finns eller uppstår mellan vissa utrustningar och programvaror. Det är därför bra att digitala möten läggs upp på ett sådant sätt att det går att ansluta och medverka genom vanligt röstsamtal.

I vissa fall, såsom vid arbetsplatsbesök eller slutsamråd, kan ett digitalt möte på distans behöva kompletteras med att byggnadsnämnden eller någon annan av de medverkande befinner sig på den plats där byggåtgärderna genomförs eller har genomförts. Vad som gäller för respektive möte kan du läsa om nedan.

Tekniskt samråd

Byggnadsnämndens handläggare och den som är kontrollansvarig ska alltid närvara vid tekniska samråd. Vanligtvis närvarar även byggherren men det är inget krav. Även andra ska beroende på åtgärden ges tillfälle att delta i samrådet.

Enligt Boverkets bedömning finns det ingenting som hindrar att ett tekniskt samråd genomförs som ett digitalt möte där de som närvarar inte behöver befinna sig i samma lokal, på samma plats eller ens på samma ort. Möten kan hållas i form av video- eller ljudkonferens och ske även med förhållandevis enkla hjälpmedel såsom moderna mobiltelefoner.

I "Relaterad information" finns en länk till PBL kunskapsbanken där kan du läsa mer om tekniskt samråd. 

Arbetsplatsbesök

Byggnadsnämnden och den som är kontrollansvarig ska alltid närvara vid arbetsplatsbesök. Normalt sett är det lämpligt att även byggherren eller dess ombud och den som utför åtgärden närvarar men det är inget krav.

Att byggnadsnämnden ska besöka den plats där åtgärderna genomförs innebär i praktiken att byggnadsnämndens tjänsteperson måste befinna sig på platsen där åtgärden utförs för att arbetsplatsbesöket ska kunna genomföras.

Kontrollansvarigs närvaro är inte närmare preciserad i plan- och bygglagstiftningen. Enligt Boverkets bedömning finns det inget som hindrar att den som är kontrollansvarig medverkar på distans. Detta gäller även för andra deltagare än byggnadsnämnden.

En förutsättning för sådan medverkan på distans kan vara att byggnadsnämndens representant under arbetsplatsbesöket står i förbindelse med den som är kontrollansvarig genom videosamtal via exempelvis en mobiltelefon eller surfplatta. Detta möjliggör att byggnadsnämndens representant kan filma eventuella detaljer och byggnadsdelar allt eftersom mötet fortskrider. 

I "Relaterad information" finns en länk till PBL kunskapsbanken där kan du läsa mer om arbetsplatsbesök. 

Slutsamråd

Till slutsamrådet ska byggnadsnämnden kalla byggherren, den som är kontrollansvarig och övriga som byggnadsnämnden anser bör ges tillfälle att delta. Vanligtvis närvarar de som byggnadsnämnden kallat vid slutsamrådet men det är inget krav. Ett slutsamråd kan från närvarosynpunkt alltså genomföras av enbart byggnadsnämndens handläggare, förutsatt att byggherren och den eller de kontrollansvariga har getts tillfälle att delta. Slutsamrådet sker till skillnad från de flesta arbetsplatsbesök ofta i samband med byggherrens önskemål att ta byggnaden i bruk. Att flytta fram tidpunkten för slutsamrådet är därför oftast inte ett alternativ.

Slutsamrådet ska normalt sett hållas på den plats där byggåtgärderna har genomförts. Det finns dock inget som hindrar att slutsamrådet sker i form av ett digitalt möte om en medverkande person finns på den plats där byggåtgärderna har genomförts. Den person som befinner sig på platsen kan genom fotodokumentation och videosamtal via telefon eller surfplatta i realtid redovisa detaljer i utförandet. Byggnadsnämnden får på så sätt en möjlighet att bedöma om det som framgår av den inlämnade dokumentationen stämmer överens med vad som syns på platsen. Under förutsättning att dokumentationen är inlämnad till byggnadsnämnden innan slutsamrådet, borde byggnadsnämndens handläggare kunna bedöma behovet av andra åtgärder och förutsättningarna för ett slutbesked.

I "Relaterad information" finns en länk till PBL kunskapsbanken där kan du läsa mer om slutsamråd. 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej