På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Slutbesked med anledning av coronaviruset

Det finns inga särskilda regler kring slutbesked med anledning av coronaviruset. Det kan dock uppstå situationer där vissa kontroller som är en förutsättning för slutbesked, inte kan genomföras på grund coronaviruset.

Byggnadsnämnden ska ge slutbesked om byggherren har visat att alla krav som gäller för åtgärderna enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet eller beslut om kompletterande villkor är uppfyllda, och nämnden inte har funnit skäl att ingripa. Som en följd av coronaviruset kan det i vissa fall uppstå svårigheter att genomföra kontroller som är en förutsättning för slutbesked. Den pågående situationen med coronaviruset utgör dock inget skäl för byggherren att inte uppfylla alla krav och genomföra alla kontroller som gäller för byggåtgärden.

Det finns dock vissa möjligheter att ge slutbesked även om alla krav inte har uppfyllts eller kontroller med mera inte har genomförts. Byggnadsnämnden får ge ett slutligt slutbesked även om det finns brister i uppfyllandet om bristerna är försumbara. Om ett slutbesked inte kan ges på grund av att en brist, som inte är försumbar, behöver avhjälpas eller på grund av att en kontroll behöver göras i ett senare skede kan nämnden ge ett interimistiskt slutbesked.

Interimistiskt slutbesked

Om byggnadsnämnden inte kan ge ett slutbesked på grund av att en brist som inte är försumbar behöver avhjälpas eller på grund av att en kontroll behöver göras i ett senare skede, får nämnden istället ge ett interimistiskt slutbesked. Ett interimistiskt slutbesked är beroende av att bristen avhjälps eller att kontrollen görs inom viss tid. Om det behövs, ska nämnden i ett interimistiskt slutbesked ange vad som gäller i fråga om möjligheterna att ta ett byggnadsverk i bruk.

Som en följd av coronaviruset finns det en risk att byggherrar under en tid får svårigheter att uppfylla alla krav som gäller för byggåtgärden och genomföra alla kontroller enligt kontrollplanen. Möjligheten att besluta om interimistiskt slutbesked kan då ge ett visst utrymme för att på ett praktiskt sätt hantera de problem som coronaviruset kan medföra.

Exempel på kontroller som i vanliga fall ofta kan vara ett skäl för interimistiskt slutbesked är uppföljande energikontroll genom en mätning under längre tid eller en mätning av radon som endast kan göras under vinterhalvåret. Enligt Boverkets uppfattning kan det finnas ett visst utrymme att ge interimistiskt slutbesked även för andra kontroller som inte kunnat genomföras som planerat med anledning av coronaviruset. Det kan handla om förseningar på grund av sjukdom eller risken för smittspridning.

När det gäller möjligheten att ge interimistiskt slutbesked och tillåta att byggnadsverk tas i bruk trots att det finns brister som inte är försumbara så beror det helt på vad det är för slags brister. Enligt Boverkets uppfattning bör i vart fall inte byggnadsnämnden medge att byggnadsverket tas i bruk om bristerna kan innebära risker för människors hälsa och säkerhet. Det kan exempelvis handla om krav på brandsäkerhet, räcken och barnsäkerhet. I sådana fall är det inte lämpligt att byggnaden tas i bruk.

Om den kontrollansvarige insjuknar

Inför slutbesked ska den kontrollansvarige bland annat skriva ett utlåtande. Det innebär att byggherren är beroende av att den kontrollansvarige kan utföra sina uppgifter för att byggherren ska kunna få ett slutbesked. Om en kontrollansvarig blir sjuk eller av någon annan anledning, exempelvis på grund av riskerna för smittspridning av coronaviruset, inte kan utföra sina uppgifter ska byggherren omedelbart underrätta byggnadsnämnden. Detsamma gäller om en kontrollansvarig har lämnat sitt uppdrag. I båda fallen ska byggherren föreslå en ny kontrollansvarig. Byggnadsnämnden ska då utse en ny kontrollansvarig. Det finns inget som hindrar att en ny kontrollansvarig utses i ett så sent skede som inför byggnadsnämndens bedömning av förutsättningarna för att ge slutbesked.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej