På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Förlängd tidsfrist för att följa föreläggande enligt PBL

Med anledning av coronaviruset kan det uppstå situationer där den som förelagts att vidta en åtgärd, på grund av sjukdom eller risk för smittspridning, får problem att följa föreläggandet inom den tid som angetts. Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, har nu i ett avgörande som avsåg ett tillsynsföreläggande tagit ställning till vad som gäller i sådana situationer.

Avgörandet i MÖD avsåg ett tillsynsföreläggande. I domen angav MÖD att det fanns skäl att förlänga tiden för när den förelagde senast skulle ha vidtagit en åtgärd. Som skäl för förlängningen angav domstolen den förelagdes ålder och hälsotillstånd samt Folkhälsomyndighetens råd till följd av Covid-19-pandemin. MÖD angav i domen också att om Folkhälsomyndighetens rekommendationer är oförändrade när den förlängda tiden gått ut så förutsätter domstolen att tillsynsmyndigheten tar hänsyn till detta.

I ”Relaterad information” finns en länk till avgörandet.

MÖD:s avgörande avsåg ett föreläggande i ett tillsynsärende. Enligt Boverkets uppfattning finns det dock anledning att tillämpa samma synsätt även på andra typer av förelägganden enligt PBL. Det kan exempelvis handla om förelägganden om komplettering i bygglovsärenden och anmälningsärenden.

Coronaviruset kan påverka möjligheterna att följa ett föreläggande på många olika sätt. Det kan även vara andra än den som föreläggandet riktar sig till som kan få problem i form av sjukdom eller risk för smittspridning, exempelvis leverantörer av material eller anlitade entreprenörer med flera. 

I de ärenden där det framgår att coronaviruset är orsak till att det är svårt att följa ett föreläggande anser Boverket mot bakgrund av MÖD:s avgörande att byggnadsnämnderna bör använda sin möjlighet att förlänga den tid inom vilken en åtgärd ska vidtas.

Beslut och Delgivning

En förlängning av en tidsfrist i ett föreläggande måste ske genom ett beslut. Av en dom från MÖD framgår att kravet på delgivning vid ändring av vitesföreläggande inte gäller om vitesföreläggandet endast ändras på så sätt att tiden för fullgörande flyttas fram. I ”Relaterad information” finns en länk till avgörandet.

Vad ska du göra om du har blivit förelagd men inte kan följa föreläggandet på grund av coronaviruset?

Tidsfrister i ett föreläggande förlängs inte automatiskt på grund av coronaviruset utan det är byggnadsnämnden som i varje enskilt fall avgör om tidsfristen kan förlängas. Byggnadsnämnden måste då fatta ett beslut om att förlänga tiden för föreläggandet. Du som fått ett föreläggande av byggnadsnämnden behöver därför kontakta nämnden om du på grund av coronaviruset inte kommer att kunna följa föreläggandet inom den angivna tiden

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej