På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Byggnadsnämndens möjligheter till samarbeten

Coronaviruset kan medföra att byggnadsnämnden får svårt att upprätthålla den verksamhet som enligt lag ska bedrivas, vilket kan medföra ett ökat behov för byggnadsnämnder att samarbeta. Byggnadsnämnder får teckna avtal om samverkan med andra byggnadsnämnder, vilket är ett förhållandevis enkelt sätt att tillgodose behovet av samarbete för att upprätthålla verksamheten under coronakrisen.

Av plan- och bygglagen (2010:900) framgår att det ska finnas en byggnadsnämnd i varje kommun och även de huvudsakliga uppgifter som nämnden ska ägna sig åt. Nämndens verksamhet styrs även av bland annat av kommunallagen (2017:525) och förvaltningslagen (2017:900).

Coronaviruset kan medföra att byggnadsnämnden får svårt att upprätthålla den verksamhet som enligt lag ska bedrivas. Det kan handla om att många förtroendevalda blir sjuka samtidigt eller att de får svårare att träffas. Även de tjänstepersoner som bereder ärenden åt nämnden eller fattar beslut på delegation från nämnden kan drabbas av samma problematik. I förlängningen innebär coronaviruset ett ökat behov för byggnadsnämnder att samarbeta.

Hur byggnadsnämnder kan och får samarbeta med andra byggnadsnämnder

Enligt kommunallagen får byggnadsnämnden delegera sitt beslutsfattande till nämndens presidium, ett utskott och en ledamot eller ersättare i nämnden samt till anställda vid kommunen. I den dagliga handläggningen av ärenden ska nämnden ha tillgång till personer med arkitektutbildning och med den särskilda kompetens som behövs, men i övrigt är detta inte reglerat. Det innebär att nämnden själv får bestämma vem som ska utföra dessa uppgifter, exempelvis kan tjänster köpas in utifrån.

Av kommunallagen framgår även att två eller fler kommuner får bilda så kallade kommunalförbund och då lämna över byggnadsnämndens ansvar till ett sådant. Att bilda kommunalförbund är en stor omställning för de berörda kommunerna och sannolikt inget som görs enbart med anledning av coronaviruset.

Genom en ändring i kommunallagen den 1 juli 2018 finns det numera möjlighet för kommuner att teckna avtal om samverkan med andra kommuner vilket då kan innefatta byggnadsnämndens ansvarsområde. Avtalen kan gälla såväl utredningsarbete, beslutsfattande som administration. En avtalssamverkan innebär en rätt för nämnden att delegera sina uppgifter till en annan kommun. En sådan delegering får dock bara ske till anställda i den andra kommunen.

Avtalssamverkan är en betydligt enklare samarbetsform än ett kommunalförbund och kan förhållandevis snabbt tillgodose byggnadsnämndens möjligheter att upprätthålla verksamheten under coronakrisen.

Läs mer om avtalssamverkan via Relaterad information.

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej