På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Behov av anstånd med återkommande besiktning av hissar och motordrivna anordningar på grund av coronaviruset

Granskad:

Den rådande situationen med spridning av coronavirus kan innebära behov av anstånd med besiktning av hissar och andra motordrivna anordningar.

Krav för användning

En motordriven anordning i byggnadsverk får endast användas:

  • för det ändamål och med den belastning och hastighet som den är avsedd för
  • om den besiktigats inom föreskriven tid
  • om det finns ett besiktningsprotokoll som visar att hissen uppfyller vissa säkerhetskrav
  • om nödvändiga skyddsåtgärder vidtagits efter ett olycksfall eller olyckstillbud.

Det är den motordrivna anordningens ägare som ansvarar för att kraven är uppfyllda.

Särskilt om besiktning

Motordrivna anordningar i byggnadsverk, till exempel hissar, rulltrappor och motordrivna portar, får som nämnts ovan inte användas om de inte har besiktigats inom föreskriven tid.

Besiktningsintervallens längd finns angiven i Boverkets föreskrifter. Tiden för när ny besiktning ska vara utförd finns angivet på den besiktningsskylt som ska finnas fast anbringad på anordningen.

Anstånd från besiktningskrav

Byggnadsnämnden har möjlighet att medge anstånd från kravet på återkommande besiktning i högst 6 månader om det finns särskilda skäl.

Om personer som ska utföra besiktning blir sjuka eller om besiktning inte kan utföras inom föreskriven tid av andra orsaker, till exempel på grund av smittorisk, kan anordningarna drabbas av användningsförbud.

Den rådande situationen med spridning av coronavirus är enligt Boverkets bedömning ett särskilt skäl för anstånd.

Anståndstiden enligt byggnadsnämndens medgivande räknas från det datum som besiktningen annars skulle varit utförd.

Tillsynsansvar

Byggnadsnämnden och Arbetsmiljöverket har delat tillsynsansvar över att bestämmelserna om kontroll av motordrivna anordningar följs. Dit kan man kan vända sig om man har frågor i enskilda fall.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen