Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Senaste nytt om bostadsmarknad och bostadsförsörjning

Granskad:

Har du sett att Boverket publicerat färskt material om bostadsmarknaden och bostadsförsörjningen? I september publicerade Boverket en ny prognos för behovet av bostäder. Under maj och juni publicerade Boverket Bostadsmarknadsenkäten 2023 och Byggprognos för juni 2023 och uppdaterade underlaget Bedömning av bostadsbrist.

Två män i ett konferensrum där den ena visar den andra papper ur en bok.
Foto: Lena Öritsland/Scandinav

Behov av bostadsbyggande

Boverket genomför regelbundet beräkningar av behovet av bostadsbyggande på nationell nivå, ibland även på regional nivå. Beräkningarna ger en bild av de behov som behöver mötas för att bostadsmarknaden ska vara i balans. 

Den 21 september 2023 publicerade Boverket nya beräkningar av det nationella behovet av bostäder för perioden 2023–2030. Enligt dem behövs 67 300 nya bostäder årligen till och med 2030. Det är 3 900 fler bostäder än den prognos Boverket tog fram 2022.

Behov av bostadsbyggande

Byggprognos

Boverket sammanställer och analyserar uppgifter om hur bygg-, bostads- och kreditmarknaden har utvecklats i landet. Byggprognosen vänder sig till dig som arbetar med eller är intresserad av bostadsbyggandet i Sverige. 

I Boverkets byggprognos, som publicerades den 8 juni, kan du bland annat läsa om hur fallande köpkraft hos hushållen, tredubblade bostadsräntor, kraftigt ökade byggkostnader och en kärvande finansiering leder till att bostadsbyggandet nu minskar mycket snabbt. 

Byggprognos

Bedömning av bostadsbrist

Boverket uppdaterade under juni 2023 det underlag som enligt bostadsförsörjningslagen ska stödja kommunerna i deras arbete med bostadsförsörjningen.

Underlaget består av ett antal mått som visar hur många hushåll som har en otillfredsställande boendesituation utifrån en uppsättning kriterier och normer. Måtten visar exempelvis på hur många hushåll som har svårt att få sin ekonomi att gå ihop och hur många som är trångbodda.

Bedömning av bostadsbrist

Bostadsmarknadsenkäten

Boverkets bostadsmarknadsenkät presenterar en unik sammanhållen bild av bostadsmarknaden i Sverige 2023 och vänder sig till dig som vill ha en överblick över hur läget ser ut i de svenska kommunerna. 

I bostadsmarknadsenkäten 2023, som publicerades den 15 maj, kan du bland annat läsa om hur nästan två tredjedelar av landets kommuner bedömer att man har underskott på bostadsmarknaden som helhet. Antalet kommuner med underskott fortsätter dock att minska och i år bedömer 180 kommuner underskott, vilket är 24 färre än förra året och 75 färre jämfört med toppnoteringen år 2017.

Bostadsmarknadsenkäten

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen