Webbseminarium om översiktsplanering

Datum: 3 juni 14:00 - 15:00
I webbseminarium den 3 juni får du veta mer om reglerna om översiktsplanering och detaljplanering i plan- och bygglagen som ändrades den 1 april. Vi informerar även om tillämpning, vägledningar på PBL Kunskapsbanken och övergångsbestämmelserna.

Den 1 april ändrades bland annat reglerna om översiktsplanering och detaljplanering i plan- och bygglagen. Några av ändringarna gäller direkt, och andra gäller från ett senare datum. Syftet med webbsändningen den 3 juni är att sprida information om vad de nya reglerna omfattar och hur de ska tillämpas. Syftet är också att informera om de uppdaterade vägledningarna på PBL Kunskapsbanken. Vi informerar dessutom om övergångsbestämmelserna.

Syftet med ändringen av reglerna är att översiktsplaneringen ska bedrivas kontinuerligt, vara framåtsyftande och att översiktsplanen ska hållas aktuell. I detta blir planeringsstrategin det nya centrala verktyget.

Sändningen

Kolla gärna den 3 juni klockan 14.00-15.00. Syftet är att sprida information om vad de nya reglerna omfattar och hur de ska tillämpas. Syftet är också att informera om de uppdaterade vägledningarna på PBL Kunskapsbanken. Vi informerar dessutom om övergångsbestämmelserna. 

Målgrupp

Vi vänder oss främst till tjänstepersoner inom fysisk planering på kommun och länsstyrelse samt politiker i kommuner.

Medverkande

Från Boverket medverkar Anna Ekman (planarkitekt), Anette Johansson (bebyggelseantikvarie), Karl Evald (jurist) och Victoria Nordholm (planarkitekt). Från SKR medverkar Kristina Isacsson (expert planering och byggande). Från länsstyrelserna medverkar Eva Darolf (arkitekt) Forum för hållbart samhällsbyggande.

Innehåll

  • Syftet med ändringarna.
  • Planeringsstrategi  - Illustrationer med hjälp av ÖP-snurran.
  • Processen att ta fram eller ändra översiktsplanen.
  • Intervju med länsstyrelserna.
  • Första tillämpningen och övergångsbestämmelser – Illustration tidslinje.
  • Följdändringar för detaljplaneprocessen och MKB.
  • Intervju med länsstyrelserna och med SKR.

Så funkar det

Webbseminariet är gratis och kräver ingen föranmälan. Du kan ta del av det i efterhand via knappen på sidan eller länken i "Relaterad information". Länk till sändningen kommer att publiceras i anslutning till sändningsdatum här på Boverkets webbplats.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej