Webbseminarium om ny regelmodell för möjligheternas byggregler

Datum: 7 maj 14:00 - 15:00 Arrangör:Boverket
Regeringen vill att det ska gå snabbare att bygga, byggandet behöver bli mer kostnadseffektivt och företag ska få större möjlighet att hitta nya innovativa lösningar som ökar effektiviteten i byggandet.

Boverket har på regeringens uppdrag påbörjat ett arbete med att i grunden se över myndighetens bygg- och konstruktionsregler. Boverkets ambition är att myndighetens regler ska innehålla färre detaljerade funktionskrav, inga allmänna råd eller hänvisningar till standarder.

I det här arbetet tar Boverket fram en ny regelmodell som ska kunna användas för alla tekniska egenskapskrav i myndighetens bygg- och konstruktionsregler. Syftet med modellen är att få ett förenklat och konsekvent regelverk med likriktad struktur och detaljeringsgrad.

Boverkets uppdrag, som vi kallar för Möjligheternas byggregler, ska också bidra till en tydligare rollfördelning mellan Boverket, bygg- och fastighetssektorn och standardiseringen. Du får under våra dialogmöten möjlighet att ta del av vårt förslag till regelmodell och påverka utvecklingen av den. 

Anmälan till webbseminariet gick ut den 29 april. Om du missat anmäla dig kan du fortfarande se webbseminariet via länken i "Relaterad information" men tyvärr inte delta i gruppdiskussionerna.

Innehåll

Vi bjuder in till ett webbseminarium den 7 maj kl. 4:00 - 15:00 och till gruppdiskussioner under 11-13 maj. Webbseminariet innehåller föredrag, filmade intervjuer och en introduktion till förslaget till ny regelmodell. regelmodellen.

Medverkar på webbseminariet gör Boverkets ledning, representanter för bygg- och fastighetssektorn, projektledningen för Möjligheternas byggregler samt representanter för standardiseringen, Svenska Institutet för standarder, SIS, och SEK Svensk Elstandard.

Praktisk information

Efter webbseminariet så kommer vi att skicka ut frågor om regelmodellen till dig som anmält dig till någon av gruppdiskussionerna mellan 11-13 maj. Du kommer att ha möjlighet att svara via ett digitalt verktyg både före, under och efter gruppdiskussionen.

Anmälan

Anmälan till webbseminariet gick ut den 29 april. Om du missat anmäla dig kan du fortfarande se webbseminariet via länken i "Relaterad information".

Så här funkar det

  • Webbseminariet är gratis och du kan ta del av det i efterhand via knappen på sidan eller länken i "Relaterad information".
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej