Socialt byggande och modernt självbyggeri

Datum: 19 september - 20 september Plats: Chalmers konferenscenter, Chalmersplatsen 1, Göteborg Arrangör:Mistra Urban Futures, Boverket, Centrum för Boendets Arkitektur, Chalmers, Egnahemsbolaget, Familjebostäder i Göteborg, RISE, Inobi, Bergsjön 2021, Göteborgs Stad, Coompanion, Föreningen för byggemenskaper
Den 19-20 september 2019 äger en nationell konferens rum på temat socialt byggande, det vill säga själv- och tillsammansbyggande, byggemenskaper och bogemenskaper.

Den nationella konferensen "Socialt byggande och modernt självbyggeri" löper under två dagar och innehåller ett 60-tal programpunkter med talare, paneldeltagare och andra inbjudna gäster från Sverige och andra länder.

Syftet med konferensen är att:

  • Med utgångspunkt i aktuell forskning sprida kunskap om projektformer som bygger på samverkan, delaktighet och gemenskap.
  • Visa på erfarenheter från konkreta exempel i olika länder.
  • Ge möjlighet att diskutera förutsättningar och hinder för självbyggeri, byggemenskaper och liknande projektformer.

Målet med konferensen är att:

  • Konferensdeltagarna får ökad kunskap om okonventionella sätt att driva bostadsprojekt och inspiration till att initiera och delta i sådana projekt.
  • Få igång en diskussion om hur förutsättningarna för självbyggeri, byggemenskaper och liknande projektformer för bostadsbyggande skulle kunna förbättras.
Text läser socialt byggande och modernt självbyggeri. Tre personer samtalar i bakgrunden.

Program

Programmets bas utgörs av fyra temablock med föreläsningar och diskussionspanaler i den största salen i Chalmers konferenscenter. Passen i stora salen kompletteras med två seminarieblock med valbara inriktningar.

Nya programinslag och talare annonseras löpande och publiceras via konferensens webbplats. Länk hittar du i "Relaterad information".

Från Boverket deltar

  • Ulrika Hägred, expert: Varför är Boverket intresserade av socialt byggande?
  • Helena Bjarnegård, Sveriges Riksarkitekt: Hur kan socialt drivna byggprocesser bidra till målen i gestaltad livsmiljö?

Anmälan

Normal konferensavgift för 2 dagar är 3 000 kr (exkl. moms). Deltagaravgiften inkluderar tillträde till konferensen, konferensmaterial, kaffe och luncher. För anmälningar innan 5 maj ges rabatt om 1 000 kr. Det finns dessutom rabatter för olika grupper. Läs mer och anmäl dig via länken i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej