Socialt byggande och modernt självbyggeri

Datum: 19 september - 20 september Plats: Chalmers konferenscenter, Chalmersplatsen 1, Göteborg Arrangör:Mistra Urban Futures, Boverket, Centrum för Boendets Arkitektur, Chalmers, Egnahemsbolaget, Familjebostäder i Göteborg, RISE, Inobi, Bergsjön 2021, Göteborgs Stad, Coompanion, Föreningen för byggemenskaper
Den 19-20 september 2019 äger en nationell konferens rum på temat socialt byggande, det vill säga själv- och tillsammansbyggande, byggemenskaper och bogemenskaper.

Den nationella konferensen "Socialt byggande och modernt självbyggeri" löper under två dagar och innehåller ett 60-tal programpunkter med talare, paneldeltagare och andra inbjudna gäster från Sverige och andra länder.

Syftet med konferensen är att:

  • Med utgångspunkt i aktuell forskning sprida kunskap om projektformer som bygger på samverkan, delaktighet och gemenskap.
  • Visa på erfarenheter från konkreta exempel i olika länder.
  • Ge möjlighet att diskutera förutsättningar och hinder för självbyggeri, byggemenskaper och liknande projektformer.

Målet med konferensen är att:

  • Konferensdeltagarna får ökad kunskap om okonventionella sätt att driva bostadsprojekt och inspiration till att initiera och delta i sådana projekt.
  • Få igång en diskussion om hur förutsättningarna för självbyggeri, byggemenskaper och liknande projektformer för bostadsbyggande skulle kunna förbättras.
Text läser socialt byggande och modernt självbyggeri. Tre personer samtalar i bakgrunden.

Program

Programmets bas utgörs av fyra temablock med föreläsningar och diskussionspanaler i den största salen i Chalmers konferenscenter. Passen i stora salen kompletteras med två seminarieblock med valbara inriktningar.

Programmet är för närvarande under planering och kommer därför att förändras. Nya programinslag och talare annonseras löpande och publiceras via konferensens webbplats. Länk hittar du i "Relaterad information".

Anmälan

Normal konferensavgift för 2 dagar är 3 000 kr (exkl. moms). Deltagaravgiften inkluderar tillträde till konferensen, konferensmaterial, kaffe och luncher. För anmälningar innan 5 maj ges rabatt om 1 000 kr. Det finns dessutom rabatter för olika grupper. Läs mer och anmäl dig via länken i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej