På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Extrainsatt webbseminarium om remiss: Förslag till Boverkets föreskrifter om skydd mot buller i byggnader

Granskad:
Datum: 4 mars 09:00 - 10:30 Plats: Digitalt Skype-möte Arrangör:Boverket
Boverket har skickat ut en remiss om förslag till föreskrifter om skydd mot buller i byggnader. Boverkets två webbseminarier i februari om remissförslaget är fullsatta, ett extrainsatt webbseminarium genomförs därför den 4 mars. Innehåll är det samma vid alla tre tillfällena. Sista dag för anmälan var den 19 februari.

Boverket bjuder in berörda aktörer till extrainsatt webbseminarium om remissen förslaget till Boverkets föreskrifter om skydd mot buller i byggnader. Seminarierna 18:e och 25:e februari är fullsatta och nu erbjuder Boverket ett extrainsatt webbseminarium den 4 mars. 

Remissen är en del i arbetet med Möjligheternas byggregler och avser förslaget till nya föreskrifter om skydd mot buller, inte Boverkets nya regelmodell generellt. Seminarierna kommer alltså att fokusera på det remitterade förslaget.

Det extrainsatta webbseminariet den 4 mars vänder sig i första hand till medverkande aktörer inom byggprocessen som byggnadsinspektörer, byggherrar, byggprojektörer, akustiker, byggmaterialtillverkare, byggnadsägare, kontrollansvariga, entreprenörer. 

Program

Presentation av föreskrifterna:

  • Övergripande bestämmelser (1 kap.)

  • Krav vid uppförande av nya byggnader (2 kap.)

  • Krav vid ändring av byggnader (3 kap.)

Efter varje programpunkt kommer det att finnas möjligheter att ställa frågor.

Medverkande från Boverket

Hans Gustafsson, moderator

Peter Petterson, expert byggnadsakustik

Otto Ryding, byggnadsantikvarie

Anders O Larsson, jurist

Victor Johansson, jurist

Martin Nilsson-Öst, nationalekonom

Om möjligheternas byggregler

Boverket har fått regeringens uppdrag att se över myndighetens bygg- och konstruktionsregler. De föreslagna föreskrifterna om skydd mot buller i byggnader är en konkret tillämpning av Boverkets förslag till ny modell för bygg- och konstruktionsregler. Föreskrifterna om skydd mot buller i byggnader kommer att bli en ny egen författning som ersätter avsnitt 7 i BBR. De beräknas kunna träda i kraft 1 januari 2022.

Personuppgifter

Boverket behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). De uppgifter som du lämnar i anmälan använder Boverket för att administrera din anmälan och för genomförande av mötet samt för utvärdering. För mer information om hur Boverket behandlar personuppgifter, se länken Information om hur Boverket behandlar personuppgifter under rubriken Relaterad information.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen