Miljömålsdagarna 2019

Datum: 14 maj 09:00 - 15 maj 15:00 Plats: Brinova Arena, Björkholmskajen 3, Karlskrona Arrangör:Länsstyrelsen Blekinge
Miljömålsdagarna är årets viktigaste mötesplats för alla som arbetar med Sveriges miljömål. Temat för 2019 års miljömålsdagar är vatten, cirkulär ekonomi, hälsa och miljömålen 20 år.

Länsstyrelsen Blekinge är värd för evenemanget som arrangeras tillsammans med Naturvårdsverket och RUS (Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet, Länsstyrelserna i samverkan) i samarbete med Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen, Sveriges kommuner och Landsting samt Karlskrona kommun.

Vi vänder oss till dig som arbetar med miljöfrågor, som miljöchefer, miljö- och hållbarhetsansvariga, strateger samt miljösamordnare. Även du som är beslutsfattare inom miljöarbete och högre myndighets- eller företagschefer är välkommen. Därtill välkomnar vi självfallet forskare och studenter.

Ur programmet:

 • Miljömålen 20 år! Från nykläckt till flygfärdig
  Miljömålen 20 år - tillbakablick
  Karin Hogstrand, Naturvårdsverket
  Miljömålen och Agenda 2030 – hur kan de samspela? Vad måste till för att målen ska nås?
  Mikael Karlsson, Kungliga tekniska högskolan.
  Miljömålen och ledningsgruppen – hur planerar man så att lösningar inom ett hållbarhetsmål inte blir till problem i ett annat?
  Karl-Henrik Robèrt, Blekinge tekniska högskola
 •  Cirkulär ekonomi - ett svenskt perspektiv
  Såhär kan företag och offentlig sektor arbeta tillsammans mot gemensamma mål.
  Anna Stenströmmer, Siemens
  Elinor Kruse, Re:Source
 • Hur får vi vattnet att räcka? Vattenförsörjning i framtida klimat
  Fysisk planering för en trygg vattenförsörjning.
  Cecilia Näslund, Boverket

  PFAS i dricksvatten vad innebär sänkta gränsvärden?
  Fredrik Andreasson, Länsstyrelsen Blekinge

 • Hälsa och miljö
  Inomhusmiljöns påverkan på hälsa – nytt uppdrag till Boverket.
  Annika Christensson, Boverket

  Så påverkar naturen vårt välbefinnande.
  Cecilia Stenfors, Karolinska institutet

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej