På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Mål 11-veckan: Stadsbyggnad –stadsbyggandets roll inom samhällsbyggandet

Granskad: 
Datum: 20 oktober 10:30 - 16:30 Plats: Digitalt Arrangör:Det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande och Rådet för hållbara städer
Vi samlas för att tillsammans skapa omställningskraft för hållbara städer och samhällen, och för att stärka kopplingen mellan forskning och praktik.
Illustration över nationellt mål om hållbara städer och samhällen.
Illustration: Trollbäck och The New Division.

Var med oss digitalt den 19–22 oktober för att stärka kopplingen mellan forskning och praktik och skapa omställningskraft i kommunerna för hållbara städer och samhällen!

Boverket genomför 3 sessioner baserade på frågeställningarna: Hur kan stadsbyggandet återfå sin centrala roll inom det större samhällsbygget det tidigare haft i Sverige? Hur skapar vi hållbara platser för barn i framtidens samhällen? Vilka är de viktiga verktygen för att undvika bostadsbrist i kommunerna? Mål 11-veckan arrangeras av det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande med Formas som samordnande myndighet.

Konferensen vänder sig till dig som forskar eller arbetar med samhällsplanering, samhällsbyggande och hållbarhet i till exempel en kommun eller en region.

Stadsbyggnad – vad är stadsbyggandets roll inom det större samhällsbyggandet

kl 11.00–12.30

Vid denna session kommer frågan om hur stadsbyggandet kan återfå sin centrala roll inom det större samhällsbygget det tidigare haft i Sverige att diskuteras utifrån tre huvudfrågor:

  • Vad är stadsbyggandets roll i det större samhällsbygget?
  • Vad särskiljer stadsbyggarens kunskap?
  • Hur sätter vi stadsbyggandet i centrum av stadsutvecklingsprocessen?

Talare

Helena Bjarnegård, riksarkitekt
Lars Marcus, Professor i stadsbyggnad på Chalmers
Karin Milles, Stadsarkitekt Norrköpings kommun

Huvudansvarig myndighet: Boverket
Delmål: Sessionen har koppling till samtliga delmål

Barnkonventionen – Hur skapar vi hållbara platser för barn i framtidens samhällen?

kl 13.00–14.30

Hållbara städer handlar om att göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Men vad innebär detta ur ett barnsättsperspektiv? I januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter lag i Sverige. Enligt konventionens portalparagraf ska barnets bästa beaktas vid alla beslut som rör barn. Men hur tillgodoser vi barnens behov och rätt till liv och utveckling, rätt till lek, fritid och vila i utvecklingen av våra samhällen? Hur ser det ut i praktiken med arbetet att skapa ett hållbart samhällsbyggande som också ger jämlika förutsättningar för barn att växa upp?

I den här sessionen kommer du som deltagare att få inblick i tre aktuella exempel av arbeten som på olika sätt beaktar samspelet och synergieffekterna mellan barnkonventionens artiklar och politiken för den gestaltade livsmiljön. Som båda kopplas och relateras till de globala målen.

Talare

Emelie Ahlstrand, projektledare, Boverket
Lena Jungmark, landskapsarkitekt, SLU Movium
Elin Henriksson, Stockholm 
Kristina Philipsson, White Arkitekter.

Huvudansvarig myndighet: Boverket

Delmål: 11.3 - Inkluderande och hållbar urbanisering

Bostadsbrist och bostadsförsörjning – viktiga att diskutera för att undvika bostadsbrist i kommunerna

kl 15.00–16.30

Bostadsbrist är ett välkänt och omtalat fenomen. Allmänhetens och medias intresse för bostadsbrist är naturlig då boende och bostadsfrågor berör alla och dessutom har stor påverkan på mångas privatekonomi. Bostadsbristen har också varit ett ständigt aktuellt debattämne i politiken under mycket lång tid.

När det gäller bostadsförsörjning så har kommunerna ansvar för att planera för bostadsförsörjningen och att främja genomförandet av de åtgärder som behövs för att klara bostadsförsörjningen. Statens roll är att sörja för att det finns ändamålsenliga lagar och regler samt förutsättningar att finansiera bostadsbyggande och ombyggnad. Kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjningen är ett viktigt instrument för att möta eventuell bostadsbrist. Boverket har under det senaste året arbetat med en översyn av sin webbhandbok för bostadsförsörjning. Webbhandboken riktar sig till kommuner och är ett stöd i deras arbete med riktlinjer för bostadsförsörjning.

Talare

Tor Borg, projektledare, Boverket
Ulrika Hägred, expert, Boverket
Carina Listerborn, professor, Malmö Universitet

Huvudansvarig myndighet Boverket

Delmål:
11.1 - Säkra bostäder till överkomlig kostnad
11.3 - Inkluderande och hållbar urbanisering
11.B - Implementera strategier för inkludering, resurseffektivitet och katastrofriskreducering

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen