Låt staden grönska!

Datum: 5 december - 6 december Plats: Sheraton, Tegelbacken 6, Stockholm Arrangör:Boverket med flera
Planera, bygg och förvalta med ekosystemtjänster för goda livsmiljöer! Boverket arrangerar konferensen i samverkan med ArkDes, föreningen C/O City, Naturvårdsverket, Nordiska ministerrådets samarbetsgrupp för hållbara städer, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Tankesmedjan Movium och Utredningen Samordning för bostadsbyggande.

Senast år 2025 ska en majoritet av Sveriges kommuner ta tillvara och integrera ekosystemtjänster och stadsgrönska i planering, byggande och förvaltning av den byggda miljön.

Den här konferensen riktar sig till dig som arbetar med eller ansvarar för stadsbyggnad och vill veta mer om varför och hur ekosystemtjänster kan integreras i den byggda miljön.

Syftet med konferensen är att kraftsamla kring stadsgrönska och ekosystemtjänster. Här kan du ta del av goda exempel, forskning och nätverka med aktörer och kollegor som på olika sätt arbetar med stadsgrönska, samt lyssna på intressanta inspiratörer.

Ur programmet

Dag 1 har fokus på hur stadsgrönska kan bidra till bättre och mer resilienta livsmiljöer i städer och tätorter. Fokus under dag 2 ligger på hur vi konkret kan arbeta för att skapa dessa miljöer med olika metoder och verktyg. Du kan antingen gå en eller båda dagarna.

Dag 1

 • Låt staden grönska!
  Helena Bjarnegård, riksarkitekt och ordförande för Rådet för hållbara städer.
 • Hållbar stadsutveckling – globala perspektiv på urbana ekosystemtjänster och naturbaserade lösningar
  Thomas Elmqvist, Stockholm Resilience Centre  
 • Ekosystemtjänster i praktiken – exempel från Sverige
  • Att integrera gröna strategier i Kristianstad – grönplanen som verktyg, Per Blomberg, planarkitekt Kristianstad kommun
  • Att förädla de gröna stadsrummen och stärka ekosystemtjänster i Umeå
  • Räkna med ekosystemtjänster i Värmdö kommun – Christina Wikberger, miljöstrateg, Värmdö kommun
 • Hinder och möjligheter för grönskande städer
  Samtal på scen mellan Boverket, Sveriges Kommuner och Landsting samt byggbranschen
 • Parallella sessioner
  • Arkitektur, design och ekosystemtjänster (ArkDes)
  • Ekosystemtjänster + barnperspektiv=sant (Tankesmedjan Movium)
  • Klimatanpassning med naturbaserade lösningar (Naturvårdsverket)
 • Föreläsningar i plenum
  • Regnen maler byen grøn - klimatilpasning i København
   Tina Saaby, tidigare stadsarkitekt i Köpenhamns kommun

  • Grönskande städer – en statsangelägenhet
   Per Bolund, finansmarknadsminister med ansvar för stadsutvecklingsfrågorna

Dag 2

Fokus under dag 2 ligger på hur vi konkret kan arbeta för att skapa ekosystemtjänster med olika metoder och verktyg.

 • Parallella workshops
  Testa på och lär dig mer om ESTER, QGYF, Boverkets vägledning, hur man söker stöd och bidrag, med mera
 • Gemensam diskussion
  Hinder och möjligheter med grönytefaktorn

Anmälan

Anmälan är nu stängd, men du kan följa konferensen under första dagen direkt. Länk till sändningen och mer information hittar du i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej