Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Hantering av osäkerhet i klimatunderlag – kurs för dig som jobbar med klimatanpassning

Granskad:
Datum: 18 oktober - 19 oktober Plats: Louis de Geer konsert och kongress, Norrköping
Arbetar du med klimatanpassning i en kommun, på en länsstyrelse eller som konsult och har stött på problem med beslutsfattande? Då är kursen ”Hantering av osäkerhet i klimatunderlag” något för dig.
Illustration på ett bord över stad med grönska på ett bord med kaffekopp och penna på.
Illustration över klimatanpassad stad. Illustratör: Helena Karlsson/SMHI

En utbildning för dig som arbetar med klimatanpassning i kommuner, på länsstyrelse eller genom konsultuppdrag. Genomförs den 18–19 oktober 2023 (lunch till lunch), på Louis de Geer konsert och kongress, i Norrköping.

Arbetar du med klimatanpassning i en kommun, på en länsstyrelse eller som konsult och har stött på problem med beslutsfattande? 

Med kursen ”Hantering av osäkerhet i klimatunderlag” vill vi genom inspiration och motivation samt konkreta exempel, öka kunskapen om vilka osäkerheter som finns i klimatunderlag. Varför ser underlagen ut som de gör, hur kan vi hantera klimatunderlagens inbyggda osäkerheter och hur kan vi använda underlagen för att fatta beslut kring åtgärder som rör hanteringen av framtida risker? 

Förutom att ge konkreta svar på komplexa frågor ger kursen stora möjligheter till utbyte av kunskap och erfarenheter mellan yrkesverksamma inom klimatanpassning.

Om det kommer många anmälningar siktar vi på en balanserad sammansättning, där vi prioriterar tjänstepersoner som arbetar aktivt med klimatanpassning i kommuner.

Program

13:00 – 15: 00 PASS 1: Klimatinformation, vad vi vet

Välkomna & intro, presentation, Nilla Thomson, Christoffer Carstens, kursledningen

Mycket av de beslutsunderlag vi använder bygger på modeller och dataunderlag som innehåller osäkerheter. Här vill vi lyfta fram fakta om klimatunderlag och hur man tar fram dem, Magnus Joelsson, Maria Norman, SMHI

Att förstå och använda klimatunderlag i praktiken, Magnus Joelsson, Maria Norman, SMHI

15:00 – 18:00 PASS 2: Vad vi kan göra, metoder och processtöd

Klimatrelaterade risker i översiktsplaneringen – välja scenarier och hantera osäkerheter, Cecilia Näslund, Boverket

Hur kan man tänka kring beslut under osäkerhet? En bakgrund, Per Wikman Svahn, Kungliga Tekniska Högskolan

Framtiden är inte vad den brukade vara – Klimatrisker och samhällsförändringar utforskas med scenarier, Martin Hedberg, Länsförsäkringar AB

Klimatanpassning i en politisk kontext, Mikael Granberg, Karlstads Universitet

Gemensam diskussion, som leds av Christoffer Carstens, HannaSofie Pedersen kursledningen

18.30 – ca 20:00 Gemensam middag – på konferenscentret

Hur kan man förena funktion och god design – lärorika exempel, Mirja Ranesköld och Ulrika Åkerlund, Boverket

Därefter incheckning på hotell.

08.30 – 08.50 Introduktion till dagens övningar, Christoffer Carstens, Mattias Hjerpe                     

09:00 – 10:40 PASS 3: Beslut under osäkerhet – exempel från tre kommuner

Norrköpings kommun, Merja Willman

Lunds kommun, Axel Sahlin

Göteborgs stad, Lina Ekholm och Lisa Ekström

10:40 – 13.00 PASS 4: Praktiska övningar – att använda verktyg för kunskap

Robust klimatanpassning: -Webbaserat verktyg baserat på forskning ledd av KTH, Chatarina Holmberg, Ecoloop och -Hur använder Norrköping verktyget i sin planering Charlotte Cederbom, Norrköpings kommun

Konsekvensbaserad bedömning av extremvädersrisk i kommunal verksamhet: ett sätt att anpassa trots osäkerhet, Erfarenheter, Gruppdiskussioner leds av Mattias Hjerpe, Linköpings Universitet

Sammanfattning och reflektioner, Nilla Thomson, Christoffer Carstens, kursledningen, Mattias Hjerpe, LiU

Kursen avslutas med gemensam lunch.

Intresseanmälan

Anmälningstiden har gått ut, det går inte längre att anmäla intresse för denna kurs.

Antalet platser är begränsat och vi återkommer till dig när anmälningstiden gått ut den 31 augusti, för att bekräfta din plats eller eventuellt meddela om reservplats.

Mer information och kontakt

Plats: Louis de Geer konsert och kongress i Norrköping.

Kostnad: Ingen avgift för kursen, även måltider och annan förtäring är kostnadsfri.

Kontakt: Om du har några frågor, e-posta oss gärna KA-kurs2.0@boverket.se

Om arrangörerna

Boverket har regeringens uppdrag att samordna det nationella klimatanpassningsarbetet för den byggda miljön. Uppdraget utförs i nära samverkan med SMHI, MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), länsstyrelserna och SGI (Statens geotekniska institut) och SKR (Sveriges kommuner och regioner).

Kursen ordnas av samverkansmyndigheterna i regeringsuppdraget i samarbete med:

  • Länsförsäkringar AB
  • Linköpings universitet, Kungliga Tekniska Högskolan samt Karlstads universitet
  • Kommuner: Lund, Norrköping, Göteborgs stad

Dina personuppgifter kommer endast att användas i samband med denna händelse. Syftet är att kunna kommunicera information samt göra din medverkan så bra som möjligt. Efter genomförande sparar vi kontaktuppgifterna för eventuell uppföljning. Därefter tar Boverket bort dina uppgifter ur vårt system.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen