INSTÄLLT - Så skapar vi plats för barnen i framtidens städer

Datum: 17 mars 09:00 - 16:00 Arrangör:Arwidssonstiftelsen, Boverket och Uppsala kommun i samarbete med ArkDes, Folkhälsomyndigheten och Tankesmedjan Movium vid SLU
Konferensen är inställd.

Konferensen är inställd

Med anledning av coronaviruset Covid-19 och Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer gällande evenemang och sammankomster, har vi beslutat att skjuta upp konferensen på obestämd tid. Vi vill inte bidra till ökat resande från hela landet och därmed ökad smittspridning.

Vi har ett fantastiskt bra program med spännande talare och många intresserade deltagare och vi är därför angelägna om att kunna genomföra konferensen med möjlighet till möten och samtal mellan människor.  Vi återkommer om nytt datum så snart det är möjligt.

Ingen faktura kommer att skickas ut. För er som har betalat med kort ber vi att få återkomma med återbetalning.

Illustration för omslag till publikation "Planera för rörelse!"
Illustration: Annika Carlsson

Konferensen vänder sig i första hand till förtroendevalda och beslutsfattare, men även till tjänstepersoner, forskare och strateger inom kommun, region, stat, akademi, näringsliv och civilsamhällets organisationer.

En konferens om politik för jämlik och hälsosam stadsutveckling

Sedan den 1 januari i år är FN:s konvention om barnets rättigheter lag i Sverige. En av konventionens artiklar ger barn rätt till lek, fritid och vila. Hur tillgodoser vi barnens behov i utvecklingen av våra städer? Hur kan vi i praktiken arbeta för att skapa ett hållbart stadsbyggande som också gynnar folkhälsa och därmed samhällsekonomin i stort?

18 procent av Sveriges barn i åldern 6–9 år har övervikt eller fetma; våra 11-, 13- och 15-åringar tillbringar 70 procent av sin vakna tid sittande eller liggande och både fysisk och psykisk ohälsa bland barn ökar. Samtidigt blir våra städer allt mer tätbebyggda och ytorna för rekreation, lek och fysisk aktivitet minskar. Utan säkra skolvägar väljer fler föräldrar att skjutsa sina barn till skolan. Utan rymliga och inspirerande lek- och grönytor tar sig barn inte ut. Detta bidrar till att alltför få barn i dag kommer upp i WHO:s rekommenderade rörelsemängd på minst 60 minuter per dag. De långsiktiga samhällskostnaderna för ohälsan riskerar att bli enorma.

Konferensen tar avstamp i kopplingen mellan samhällsplanering och samhällsekonomi. Forskning och fakta varvas med utrymme för diskussion, särskilt med inspel från kommunernas politiska företrädare.

Talare

Anders Hansen, läkare och psykiatriker, författare till boken Hjärnstark och programledare för SVT-programmet Din hjärna; Emelie Brunge, landskapsarkitekt på Nyréns Arkitektkontor; m.fl.

Anmälan

Anmälningstiden har gått ut.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej