INSTÄLLT - Dialogmöte om ny regelmodell för möjligheternas byggregler

Datum: 7 maj 09:00 - 16:00 Plats: Folkets hus, Vasaplan, Lokal Studio, Skolgatan 59, Umeå Arrangör:Boverket
Dialogmötet är inställt.

Boverket ställer in fysiska dialogmöten

Boverket ställer in sina fyra dialogmöten om möjligheternas byggregler i Göteborg, Malmö, Stockholm och Umeå. Skälet är att Boverket inte vill bidra till ökad smittspridning av coronaviruset. Vi planerar för att genomföra dialogerna i annan form och återkommer med mer information.

Regeringen vill att det ska gå snabbare att bygga, byggandet behöver bli mer kostnadseffektivt och företag ska få större möjlighet att hitta nya innovativa lösningar som ökar effektiviteten i byggandet.

Boverket har på regeringens uppdrag påbörjat ett arbete med att i grunden se över myndighetens bygg- och konstruktionsregler. Boverkets ambition är att myndighetens regler ska innehålla färre detaljerade funktionskrav, inga allmänna råd eller hänvisningar till standarder.

I det här arbetet tar Boverket fram en ny regelmodell som ska kunna användas för alla tekniska egenskapskrav i myndighetens bygg- och konstruktionsregler. Syftet med modellen är att få ett förenklat och konsekvent regelverk med likriktad struktur och detaljeringsgrad. Boverkets uppdrag, som vi kallar för Möjligheternas byggregler, ska också bidra till en tydligare rollfördelning mellan Boverket, bygg- och fastighetssektorn och standardiseringen. Du får under våra dialogmöten möjlighet att ta del av vårt förslag till regelmodell och påverka utvecklingen av den.  

Föredrag och gruppdiskussioner

Under våra dialogmöten får du lyssna till föredrag men också diskutera olika förslag tillsammans med andra aktörer i mindre grupper. Före mötet kommer vi att skicka ut frågor om regelmodellen och du har möjlighet att svara via ett digitalt verktyg, både före, under och en kort tid efter mötet. 

Medverkar under våra dialogmöten gör projektledningen vid Boverket, representanter för bygg- och fastighetssektorn samt representanter för standardiseringen, Svenska Institutet för standarder, SIS och  SEK Svensk Elstandard. På eftermiddagen finns också tid för vidare diskussioner och nätverkande.

Målgrupper för våra dialogmöten

Våra möten vänder sig i första hand till dig som har god kunskap om byggreglerna. Du kan arbeta som vd  eller byggchef i bygg- och fastighetsbolag eller i en intresse-, bransch- eller facklig organisation. Du kan också vara projektör, arkitekt, samhällsbyggnadschef, bygglovschef, byggnadsinspektör eller bygglovsgranskare. Vi vänder oss även till dig som arbetar i en brukarorganisation eller deltar i en av standardiseringens tekniska kommittéer.  

Våra dialogmöten är kostnadsfria, lunch och fika ingår. Antalet platser är begränsat och först till kvarn gäller. Om du uteblir eller avanmäler dig under den sista veckan före mötet debiterar vi 500 kronor. Din anmälan kan naturligtvis överlåtas till någon annan i din organisation om du får förhinder.

Mer information

Om du vill får mer information om våra dialogmöten kan du kontakta

eller

Anmäl dig senast 17 april!

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej