På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Dialogmöte om gestaltad livsmiljö

Granskad:
Datum: 23 april 09:00 - 12:00 Plats: Digitalt
Boverket bjuder in länsarkitekter, länsantikvarier och stadsarkitekter eller motsvarande funktioner samt representanter för regionerna till dialogmöte om gestaltad livsmiljö med riksarkitekt Helena Bjarnegård.

För att uppnå det övergripande målet om gestaltad livsmiljö har Boverket i uppgift att verka för att samarbetet och samverkan på alla nivåer utvecklas.

Riksarkitekt Helena Bjarnegård vill träffa er som arbetar med arkitektur och gestaltad livsmiljö för erfarenhetsutbyte och diskussioner kring dagens tema, värdeskapande byggd miljö.Hur kan vi arbeta tillsammans? Hur kan vi lyfta frågor om arkitektur och gestaltningsfrågorna i dialogen mellan det lokala, regionala och nationella planet. 

Mötet är en del i Boverkets uppdrag att stödja kommuner och regioner och att stödja länsarkitekterna i arbetet med arkitektur och gestaltad livsmiljö. 

Moderator är Helena Bjarnegård, riksarkitekt, Boverket

Program - Värdeskapande byggd miljö

09.00 Välkomna!

Helena Bjarnegård, riksarkitekt

Värdeskapande bebyggelsestrukturer - städer, orter och landsbygder

Caroline Stigsdotter, planeringsarkitekt och projektledare Boverket

Att arbeta med gestaltad livsmiljö i regional planering - erfarenheter från Region Skåne

Hanna Negash, arkitekt och samhällsplanerare, Region Skåne

Skellefteå i transformation

Therese Kreisel, planchef Skellefteå kommun
Patrik Larsen, mark- och exploateringschef Skellefteå kommun

Regionala analyser i arbetet med gestaltad livsmiljö

Unni Liljegren Samordnande arkitekt gestaltad livsmiljö
Länsstyrelsen Västra Götaland

Ny kunskap som synliggör de värden som skapas i planeringen

Lars Marcus, professor i stadsbyggnad vid Chalmers

10.30 Introduktion till gruppdiskussioner

Reflektioner

Panel med Helena Bjarnegård och föredragshållarna

New European Bauhaus

Helena Bjarnegård

12.00 Slut

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen