Bygg hållbara samhällen med plats för alla!

Datum: 21 november Plats: Clarion Hotel Sign, Stockholm Arrangör:Boverket
Boverket är en aktiv aktör på nationell nivå i det långsiktigt hållbara samhällsbyggandet. Nu bjuder vi in till en heldag med föreläsningar och diskussioner om hur vi skapar förutsättningar för att husen, rummen mellan husen, städerna och samhällena i Sverige ska vara hållbara.
Texten "Bygg hållbara samhällen med plats för alla!" står på en röd kub, liknande en byggnad placerad över ett foto på ett torg i stadsmiljö.

Program

09.00 Välkomna!

Eva Krutmeijer, moderator

Porträttbild föreställande Eva Krutmeijer.
Foto: Hedda Krutmeijer

Moderator Eva Krutmeijer är forskningskommunikatör med inriktning på frågor kring klimat, miljö och hållbar utveckling. Hon är kommunikationsrådgivare för forskningsinstitutioner och andra kunskapsdrivna organisationer och har tidigare varit kommunikationschef på Kungliga Vetenskapsakademien.

Ett hållbart samhälle

Anders Sjelvgren, generaldirektör Boverket

Porträttbild på Anders Sjelvgren, generaldirektör Boverket.
Foto: Charlotte Nilsson

Hur ska vi ta oss an utmaningarna för att nå det hållbara samhället? Vi står inför ett antal utmaningar där social inkludering och klimat är bland de viktigaste.

Vi måste bli mer innovativa och våga ifrågasätta dagens lösningar. Nya bostadsformer måste växa fram för att möta utvecklingen.

 

Med lag ska det hållbara samhället byggas

Yvonne Svensson, rättschef Boverket

Porträttbild föreställande Yvonne Svensson.
Foto: Hanna Franzén/FotoFranzén

Om ett demokratiskt samhälle där lagar och regler följs utan att upplevas som hinder, det rättssäkra samhället. I vardagen innebär vårt regelarbete ett noggrant arbete att väga för- och nackdelar, att förenkla och förtydliga. Mycket av regelarbetet handlar om att undvika: inga byggnader som rasar eller att de som plötsligt får ett funktionshinder tvingas flytta. Och på lagnivå finns det också regler som tvingar fram åtgärder, till exempel energikrav, energideklarationer och de framtida klimatdeklarationerna.

 

Arkitektur och gestaltad livsmiljö i det hållbara samhället

Helena Bjarnegård, riksarkitekt Boverket

Porträttbild föreställande Helena Bjarnegård.
Foto: Hanna Franzén/FotoFranzén

Om ett samhälle som med arkitekturens hjälp möter allt från klimatförändringar, befolkningsökning och segregation till bostadsbrist, skillnader i hälsa och sociala klyftor. Ett samhälle där omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer skapar värden för nuvarande och kommande generationer.

11.00 Får alla plats?

Kjell A. Nordström, ekonomie doktor, föreläsare och författare

Porträttbild föreställande Kjell A. Nordström.
Foto: Emma Svensson

Om ett samhälle där artificiell intelligens och digitalisering, klimatförändringar, globalisering och vår hälsa är centrala. Utmaningar saknas inte och det behövs nya lösningar och arbetssätt, nya strukturer och ekosystem för innovation där offentlig sektor, akademi och näringsliv kan mötas. Men den stora frågan är om vi alla får plats i det samhället?

12.00 Lunch

13.00 Regeringens politik för hållbara samhällen med plats för alla

Per Bolund, bostadsminister

Porträttbild föreställande Per Bolund.
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Per Bolund kommer att berätta vad som är aktuellt inom bostadspolitiken och ge en bild av politikens inriktning för hållbar samhällsplanering och stadsutveckling. Det handlar om att skapa samhällen som är barnvänliga och samtidigt bidrar till att lösa fler av vår tids största hållbarhetsutmaningar.

13.30 Allt du vill veta om Boverket

Dags att ta fram mobiltelefonen och delta i en Quiz om Boverket!

13.45 Fördjupningsföreläsningar med fokus på målområden i hållbara samhällen

Klimatkris - hur anpassar vi den byggda miljön?

Framtidens klimat kommer innebära stora krav på samhället och vi kommer allt oftare ställas inför utmaningar som skyfall och översvämningar samt extrema väderhändelser. Vad behövs för att möta dessa utmaningar? Hur ska vi minska samhällets sårbarhet?

 • Anders Rimne, expert Boverket.
 • Moderator: Eva Krutmeijer.

Socialt inkluderande projektformer för bostadsbyggande

Om byggemenskaper och andra inkluderande projektformer, som nya sätt att bidra till ett ur alla aspekter hållbart samhällsbyggande. Vad innebär byggemenskaper? Hur kan människor bygga själva – tillsammans med andra? Vilken roll kan sådana projektformer spela i bostadsförsörjningen?

 • Ulrika Hägred, expert Boverket och Tinna Harling, projektledare Egnahemsfabriken.
 • Moderator: Hans Gustafsson, projektledare Boverket.

Tillsammans med branschen för en god inomhusmiljö

Fel, brister och skador i byggandet kostar det svenska samhället minst 100 miljarder kronor om året och orsakar oönskade effekter på klimatet och hälsan. Tillsammans med branschens aktörer arbetar vi för att bygga mer hållbart och vända den negativa trenden.

 • Mats Sjökvist, Daniel Andersson och Peter Brander, samtliga projektledare Boverket, Kajsa Hessel, VD Byggcheferna, Tommy Lenberg, VD Byggherrarna.
 • Moderator: Annika Christensson, enhetschef Boverket.

15.00 Fördjupningsföreläsningar med fokus på verktyg i hållbara samhällen

Skarpt läge! Regler om klimatdeklarationer 2022

Så här arbetar Boverket för att klimatdeklarationer för nya byggnader ska bli verklighet. Vad innebär det? Och vem är det som ska deklarera?

 • Kristina Einarsson, projektledare Boverket och Tove Malmqvist Stigell, seniorforskare och docent, Kungliga Tekniska Högskolan.
 • Moderator: Ingvar Andersson, delprojektledare Boverket.

Framtidens byggregler - tillsammans gör vi dem bättre!

Hur samarbetar Boverket med byggsektorn och standardiseringen för att ta fram ett förenklat och konsekvent regelverk? Förslag till en ny modell för bygg- och konstruktionsregler ska vara klar december 2020. Modellarbetet pågår nu för fullt!

 • Agnes Jensen-Carlén, Boverket, arkitekt, Hans-Olof Karlsson Hjorth, uppdragsägare Boverket, Ulrika Francke, vice ordförande Svenska institutet för standarder (SIS)..
 • Moderator: Eva Krutmeijer.

En obruten digital samhällsbyggnadsprocess

Information i hela samhällsbyggnadsprocessen ska vara enhetlig och enkelt tillgänglig när du behöver den. Boverket agerar därför för att modernisera lagar och föreskrifter. Vi testar och skapar också innovativa lösningar och tjänster tillsammans med andra redan idag. Målet är ett ökat bostadsbyggande och en hållbar samhällsutveckling.

 • Anna-Alexandra Lidenstjärna, planarkitekt, Johan Lindbom, brandingenjör, Joakim Thunborg, civilingenjör, samtliga Boverket.
 • Moderator: Beatrice Buskas, jurist, Boverket.

Stadens hälsofrämjande miljöer

Arkitektur och gestaltad livsmiljö ur ett kommunalt och regionalt perspektiv – med exempel på hälsofrämjande miljöer.

 • Annelie Mårtensson, landskapsarkitekt, Caroline Stigsdotter, planeringsarkitekt och Sonia Andersson, arkitekt, samtliga Boverket.
 • Moderator: Helena Bjarnegård, riksarkitekt, Boverket.

16.00 Tack och på återseende!

Träffa Boverket för lite eftersnack på Dialogtorget som ligger i anslutning till de tre föreläsningslokalerna!

Mer information om föreläsningarna hittar du på anmälningssidan, se "Relaterad information".

Anmälan

Anmälan är nu stängd.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej