Bygg hållbara samhällen med plats för alla!

Datum: 21 november Plats: Clarion Hotel Sign, Stockholm Arrangör:Boverket
Boverket är en aktiv aktör på nationell nivå i det långsiktigt hållbara samhällsbyggandet. Nu bjuder vi in till en heldag med föreläsningar och diskussioner om hur vi skapar förutsättningar för att husen, rummen mellan husen, städerna och samhällena i Sverige ska vara hållbara.
Texten "Bygg hållbara samhällen med plats för alla!" står på en röd kub, liknande en byggnad placerad över ett foto på ett torg i stadsmiljö.

Anmäl dig nu till en dag med föreläsningar och inspiration! Nätverka med oss och dina kollegor eller träffa helt nya kontakter som du kan ha nytta av i ditt arbete.

Konferensen vänder sig till dig som ansvarar för plan- bygg- och bostadsfrågor på övergripande kommunal nivå, på länsstyrelse eller i privat sektor, politiker, näringsliv, byggföretag, bostadsföretag men också till dig som på olika sätt arbetar med eller påverkar samhällsbyggnadssektorn.

Vi vill föra en dialog som fångar upp frågor om klimat, gestaltad livsmiljö, inomhusmiljö och bostadsbehov! Vi vill sprida kunskap och väva samman hållbarhetsfrågorna för att visa på helhetens betydelse för det hållbara samhällsbyggandet.

Ur programmet

Dagen inleds med frukostmöten om hållbarhetsfrågor och fortsätter med fördjupningsföreläsningar på eftermiddagen med fokus på verktyg i hållbara samhällen.

Eva Krutmeijer, Ekko AB

Porträttbild föreställande Eva Krutmeijer.
Foto: Hedda Krutmeijer

Moderator Eva Krutmeijer är forskningskommunikatör med inriktning på frågor kring klimat, miljö och hållbar utveckling. Hon är kommunikationsrådgivare för forskningsinstitutioner och andra kunskapsdrivna organisationer och har tidigare varit kommunikationschef på Kungliga Vetenskapsakademien.

Anders Sjelvgren, generaldirektör Boverket

Ett hållbart samhälle

Porträttbild på Anders Sjelvgren, generaldirektör Boverket.
Foto: Charlotte Nilsson

Hur ska vi ta oss an utmaningarna för att nå det hållbara samhället? Vi står inför ett antal utmaningar där social inkludering och klimat är bland de viktigaste.

Vi måste bli mer innovativa och våga ifrågasätta dagens lösningar. Nya bostadsformer måste växa fram för att möta utvecklingen.

 

Yvonne Svensson, rättschef Boverket

Med lag ska det hållbara samhället byggas

Porträttbild föreställande Yvonne Svensson.
Foto: Hanna Franzén/FotoFranzén

Om ett demokratiskt samhälle där lagar och regler följs utan att upplevas som hinder, det rättssäkra samhället. I vardagen innebär vårt regelarbete ett noggrant arbete att väga för- och nackdelar, att förenkla och förtydliga. Mycket av regelarbetet handlar om att undvika: inga byggnader som rasar eller att de som plötsligt får ett funktionshinder tvingas flytta. Och på lagnivå finns det också regler som tvingar fram åtgärder, till exempel energikrav, energideklarationer och de framtida klimatdeklarationerna.

 

Helena Bjarnegård, riksarkitekt Boverket

Arkitektur och gestaltad livsmiljö i det hållbara samhället

Porträttbild föreställande Helena Bjarnegård.
Foto: Hanna Franzén/FotoFranzén

Om ett samhälle som med arkitekturens hjälp möter allt från klimatförändringar, befolkningsökning och segregation till bostadsbrist, skillnader i hälsa och sociala klyftor. Ett samhälle där omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer skapar värden för nuvarande och kommande generationer.

Kjell A. Nordström, ekonomie doktor, föreläsare och författare

Får alla plats?

Porträttbild föreställande Kjell A. Nordström.
Foto: Emma Svensson

Om ett samhälle där artificiell intelligens och digitalisering, klimatförändringar, globalisering och vår hälsa är centrala. Utmaningar saknas inte och det behövs nya lösningar och arbetssätt, nya strukturer och ekosystem för innovation där offentlig sektor, akademi och näringsliv kan mötas. Men den stora frågan är om vi alla får plats i det samhället?

Per Bolund, bostadsminister

Regeringens politik för hållbara samhällen med plats för alla

Porträttbild föreställande Per Bolund.
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

 

Föreläsningar

Klimatkris - hur anpassar vi den byggda miljön?

Framtidens klimat kommer innebära stora krav på samhället och vi kommer allt oftare ställas inför utmaningar som skyfall och översvämningar samt extrema väderhändelser. Vad behövs för att möta dessa utmaningar? Hur ska vi minska samhällets sårbarhet?

 • Anders Rimne, expert Boverket.
 • Moderator: Eva Krutmeijer, EKKO AB.

Socialt inkluderande projektformer för bostadsbyggande

Om byggemenskaper och andra inkluderande projektformer, som nya sätt att bidra till ett ur alla aspekter hållbart samhällsbyggande. Vad innebär byggemenskaper? Hur kan människor bygga själva – tillsammans med andra? Vilken roll kan sådana projektformer spela i bostadsförsörjningen?

 • Ulrika Hägred, expert Boverket och Tinna Harling, projektledare Egnahemsfabriken.
 • Moderator: Hans Gustafsson, projektledare Boverket.

Tillsammans med branschen för en god inomhusmiljö

Fel, brister och skador i byggandet kostar det svenska samhället minst 100 miljarder kronor om året och orsakar oönskade effekter på klimatet och hälsan. Tillsammans med branschens aktörer arbetar vi för att bygga mer hållbart och vända den negativa trenden.

 • Mats Sjökvist, Daniel Andersson och Peter Brander, samtliga projektledare Boverket, Kajsa Hessel, VD Byggcheferna, Tommy Lenberg, VD Byggherrarna.
 • Moderator: Annika Christensson, enhetschef Boverket.

Skarpt läge! Regler om klimatdeklarationer 2022

Så här arbetar Boverket för att klimatdeklarationer för nya byggnader ska bli verklighet. Vad innebär det? Och vem är det som ska deklarera?

 • Kristina Einarsson, projektledare Boverket och Tove Malmqvist Stigell, seniorforskare och docent, Kungliga Tekniska Högskolan.
 • Moderator: Ingvar Andersson, delprojektledare Boverket.

Framtidens byggregler - tillsammans gör vi dem bättre!

Hur samarbetar Boverket med byggsektorn och standardiseringen för att ta fram ett förenklat och konsekvent regelverk? Förslag till en ny modell för bygg- och konstruktionsregler ska vara klar december 2020. Modellarbetet pågår nu för fullt!

 • Agnes Jensen-Carlén, Boverket, arkitekt, Hans-Olof Karlsson Hjorth, uppdragsägare Boverket.
 • Moderator: Eva Krutmeijer, EKKO AB.

En obruten digital samhällsbyggnadsprocess

Information i hela samhällsbyggnadsprocessen ska vara enhetlig och enkelt tillgänglig när du behöver den. Boverket agerar därför för att modernisera lagar och föreskrifter. Vi testar och skapar också innovativa lösningar och tjänster tillsammans med andra redan idag. Målet är ett ökat bostadsbyggande och en hållbar samhällsutveckling.

 • Anna-Alexandra Lidenstjärna, planarkitekt, Johan Lindbom, brandingenjör, Joakim Thunborg, civilingenjör, samtliga Boverket.
 • Moderator: Beatrice Buskas, jurist, Boverket.

Stadens hälsofrämjande miljöer

Arkitektur och gestaltad livsmiljö ur ett kommunalt och regionalt perspektiv – med exempel på hälsofrämjande miljöer.

 • Annelie Mårtensson, landskapsarkitekt, Caroline Stigsdotter, planeringsarkitekt och Sonia Andersson, arkitekt, samtliga Boverket.
 • Moderator: Helena Bjarnegård, riksarkitekt, Boverket.

Mer information om föreläsningarna hittar du på anmälningssidan, se "Relaterad information".

Kostnad

Kostnad 1900 kr inkl. moms. Mer information hittar du via anmälningslänken i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej