Branschdialog om krav på dokumentationssystem på byggprodukter

Datum: 15 mars 09:00 - 12:00 Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm Arrangör:Boverket
Under dialogen kommer tre varianter på dokumentationssystem med olika ambitionsnivåer att presenteras. Du som medverkar bör ha god kännedom om hur din organisation arbetar med dokumentation av byggprodukter i samband med nybyggnad av byggnader och/eller infrastrukturanläggningar.

Boverket har ett regeringsuppdrag att ge förslag om dokumentationssystem för byggprodukter vid nybyggnation (N2017/04495/PBB). Uppdraget kommer att rapporteras till regeringen den 15 juni 2018.

Syftet med dokumentationssystem

Loggboken ska öka spårbarheten för byggprodukter som ingår i byggnadsverk under byggnadsverkets livslängd. Fokus bör ligga på byggprodukter som kan ge negativa hälso- och miljöeffekter. Information som loggas ska skapa förutsättningar för byggprodukter att cirkulera i giftfria och resurseffektiva kretslopp.

Anmälan

Anmäl dig senast den 14 mars! Ange också om du tar med dig en extra deltagare samt namn och e-post.

Har du frågor kan du kontakta kommunikatör Ingvar Andersson, e-post: ingvar.andersson@boverket.se, telefon 0455-35 31 09.

Vi ser framför oss intressanta och konstruktiva diskussioner som leder till att vi får ett dokumentationssystem för byggprodukter som skapar samhällsnytta.

Du är varmt välkommen!

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej