Boverkets PBL kompetensdagar 2018

Datum: 29 november - 30 november Plats: Malmö Live Arrangör:Boverket
Boverkets PBL kompetensdagar 2018. Var med oss i två dagar där vi sätter PBL i fokus!

Med hjälp av kunskapsdialoger, plenumföreläsningar och "matchmaking" ger vi dig bra möten med andra yrkesverksamma inom plan-och bygglagstiftningens breda fält. Även du som har ett allmänt intresse av PBL är självklart välkommen! Plan-och bygglagen berör alla som bor i Sverige.

Program

29 november

08.30 Registrering och fika

09.00 Inledning
Anders Sjelvgren, generaldirektör Boverket

09.30 Metoder och begrepp vid lagtolkning
Yvonne Svensson, Rättschef Boverket

11.00 Rättspraxis plan- och bygglagen
Malin Wik, hovrättsråd, Mark- och miljööverdomstolen

12.00 Lunch

13.00 Kunskapsdialoger pass 1
Spetskompetens inom Plan och bygglagen presenteras på förinspelade "tysta föreläsningar", som är 10 minuter långa. Du väljer själv vilket föredrag du vill lyssna på. Sedan diskuterar du under ledning av sakkunnig med de andra deltagarna. En poddsändning publiceras efter konferensen som dokumentation av varje kunskapsdialog.

14.30 Fika

15.00 Kunskapsdialoger pass 2
Kunskapsdialogerna fortsätter!

16.30 PBL-frågor i infrastrukturprojekt
Fastighetsrättsliga frågeställningar med inriktning mot planering och plangenomförande i infrastrukturprojekt. Tomas Vesterlin VD, jur. kand. civilingenjör på Vesterlins

17.00 Mingel

18.00-21.00 Middag med nätverksaktivitet
I samverkan med Skånskt bostadsnätverk.

30 november

08.30 Incheckning PBL Akademin

09.00 PBL i förändring – allmänna och enskilda intressen i detaljplaneläggning och lovgivning

Jesper Blomberg och Pontus Gunnarsson är lagkommentarsförfattare till bl.a. plan- och bygglagen i Karnov och Lexino samt ansvariga för att ett antal kurser i plan- och byggrätt m.m. på VJS/Karnov.

Jesper och Pontus pratar om de förändringar som gjorts i PBL under de senaste åren och diskuterar vilka trender och konsekvenser man kan se i utvecklingen, främst utifrån avvägningen av allmänna och enskilda intressen i PBL.

10.00 "Best of – PBL Kompetens" i fokus
En titt på befintligt material från webbutbildningar, PBL Kunskapsbank och webbseminarier.

11.00 Rum och ansvar – sju frågor om stadsbyggnadskonst
Kjell Forshed, arkitekt med mångårig erfarenhet. Med arbetet på arkitektkontoret Brunnberg och Forshed som utgångspunkt berättar han om sitt förhållningssätt till arkitektur och stadsbyggande.

12.00 Lunch

13.00 Norra Sorgenfri i Malmö
Från planprogram till färdiga bostäder.
Ted Gustavsson, planarkitekt Malmö Stad

14.00 Fika

14.30 Riksarkitekten och Rådet för hållbara städer
Från den kommunala arkitekturpolitiken till det nationella arkitekturmålet och den nationella nivån - Christer Larsson presenterar Riksarkitektrollen. Rådet för hållbara städer Monica von Schmalensee. En föreläsning med efterföljande frågestund i samarbete med Region Skåne, Skånskt bostadsnätverk och Boverket.

Observera att Boverket förbehåller sig rätten att ändra i programmet.

Antalet platser är begränsade, föranmäl dig redan nu på pblkompetens@boverket.se!

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej