På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Barnkonventionen i stadsutvecklingen – hur flyttar vi fram positionerna?

Datum: 24 september 10:00 - 11:30 Arrangör:Boverket, White Arkitekter och A Beautiful Soups Digitala Stadsutvecklingsdagarna.
Välkommen till ett samtal om hur barnkonventionen kan tillämpas – och bli till en möjlighet att skapa jämlika och goda livsmiljöer – i samhällsplaneringen.

Från och med i år är barnkonventionen svensk lag. Boverket har regeringens uppdrag att kartlägga och analysera den praktiska tillämpningen av barnkonventionen. Uppdraget ska snart slutredovisas och därför bjuder vi in till ett samtal om hur barnkonventionen kan tillämpas – och bli till en möjlighet att skapa jämlika och goda livsmiljöer – i samhällsplaneringen.

Program:

  • 10:00 Välkommen – Per Ankersjö, moderator
  • 10:05 Regeringsuppdraget – Boverket berättar om hur myndigheten tagit sig an uppdraget och presenterar lärdomar från en kommande rapport om hur kommunerna arbetar med frågan idag, Emelie Ahlstrand, projektledare och utredare, Boverket.
  • 10:20 Samtal med samverkande myndigheter – Boverket, Barnombudsmannen och Folkhälsomyndigheten berättar om deras olika perspektiv på barnkonventionen och uppdraget. Medverkande: Emelie Ahlstrand, projektledare och utredare, Boverket, Emma Franzén, utredare Folkhälsomyndigheten samt Kenneth Ljung, utredare, Barnombudsmannen.
  • 10:40 Hur flyttar vi fram positionerna? – Barnkonventionen är lag, barnperspektivet blir nytt moment i samhällsplaneringen. En grundsten i barnkonventionen är alla barns rätt till liv, utveckling och överlevnad. Idag speglas barns skilda livsvillkor i barns skilda livsmiljöer. Vi har nu möjligheten att samla aktörer inför uppgiften i PBL:s portalparagraf att skapa jämlika och goda livsmiljöer. Hur tar vi tillfället i akt? Finns det några starka insatser eller förändringar som kan göras för att snabbt få resultat? – Moa Lindunger, strateg social hållbarhet, White Arkitekter.
  • 10:50 Barn berättar om hur det var att delta i stadsutvecklingsprocess (film).
  • 10:55 Stadsutvecklarna om barnkonventionen – aktörer från näringsliv och kommun om hur de arbetar idag och vill arbeta med barnkonventionen i stadsutvecklingen framöver. Medverkande: Lisa Klingwall, strategisk samhällsplanerare, Uppsala kommun, Jenny Jonsson, VD, ByggVesta samt Marcus Sandlund, affärschef, NCC.
  • 11:15 Frågestund – Frågor från publiken, svar från samtliga talare.
  • 11:30 Avslutning

Mer information och anmälan

Webbseminariet kräver föranmälan senast 21 september. När du anmält dig får du en länk till webbseminariet.

Seminariet är ett samarrangemang mellan Boverket, White Arkitekter och A Beautiful Soups Digitala Stadsutvecklingsdagarna. 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej