Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Går det att få anstånd för att lämna svar på remissen om föreskrifterna för översiktsplan ?

Vi valde att redan från början förlänga remisstiden med ungefär en månad och kommer därför inte att lämna anstånd. Om remissvar lämnas efter remisstidens slut kan vi inte garantera att vi kan beakta synpunkterna.

Tillbaka till toppen