Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

I ÖP-modell 2.1 är markanvändningen uppdelad i huvudkategori och underkategorier. Varför finns inte den indelningen med i föreskrifterna för översiktsplan?

I föreskriften vill vi inte bygga in en hierarki som styr hur olika mark- och vattenanvändningar ska struktureras. I nästa version av ÖP-modellen tittar vi på möjligheten att klustra olika typer av mark- och vattenanvändningar för att underlätta navigering, men det kommer inte finnas några begränsningar i vilka mark- och vattenanvändningar som kan kombineras.

Tillbaka till toppen