Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Hur ska man tolka föreskrifternas skrivning att "annan utvecklingsinriktning får endast användas när tillämpbar beskrivning saknas"?

En kommun ska i första hand använda de utvecklingsinriktningar som finns angivna i föreskrifterna för översiktsplan. Om dessa inte är tillämpbara får ”annan utvecklingsinriktning” användas.

Tillbaka till toppen