Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kan ett område ha olika mark- och vattenanvändningar?

Det kommer inte att finnas någon begränsning av möjligheten till överlagring varken i föreskrifterna eller i ÖP-modellen. Kommunen behöver även fortsättningsvis bedöma vilka användningar som är förenliga med varandra. I ställningstagandet får kommunen redogöra för förutsättningarna för olika mark- och vattenanvändningar för det utpekade området. För att uppfylla tydlighetskravet behöver text och karta tillsammans beskriva kommunens ställningstagande avseende mark-och vattenanvändningen.

Tillbaka till toppen