Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kommer det inte i praktiken bli svårt att jämföra mark- och vattenanvändningar i kommuner med olika förutsättningar?

I föreskrifterna för översiktsplan finns definitioner för den information som ska finnas i en översiktsplan enligt 3 kap. PBL. Kommunerna kommer tillämpa dessa definitioner utifrån sina olika förutsättningar och därför kommer exempelvis användningen ”stadsbygd” får lite olika betydelse i en småstad jämfört med en storstad. Detta tolkningsutrymme kommer alltid att finnas och det är därför viktig att ha kännedom om när man gör olika nationella jämförelser.

Tillbaka till toppen