Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Riskerar en digital översiktsplan bli för detaljerad och exakt till sina gränser?

Den här problematiken finns redan idag med analoga planer. Det digitala formatet innebär dock att en gräns får ett exakt läge, men det innebär inte att gränsen i sig är mer exakt än tidigare. Hur en gräns visualiseras blir därför viktigt för att betraktaren ska tolka gränsen på rätt sätt. Här behöver befintliga programvaror utvecklas så att översiktsplanerna kan presenteras så att gränserna inte kan övertolkas. Kommunerna är här viktiga kravställare så att de programvaror som utvecklas möter kommunernas behov.

Tillbaka till toppen