Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Finns det något förslag på hur arkiveringsfrågan ska lösas för översiktsplaner?

Boverket tog under 2022 fram en teknisk specifikation för digital arkivering av detaljplan som beskriver krav på tekniska metadata. Den är gjord för detaljplan, men tanken är att den med mindre anpassningar även kan tillämpas för andra typer av geoinformation, som exempelvis översiktsplaner.

Arkivering av detaljplan

Arkivering av de handlingar som tas fram innan planen antas regleras inte i plan- och bygglagstiftningen. En antagen plan omfattas av kravet i plan- och byggförordningen om att den ska utformas så att den är lämplig för arkivering.  Arkivering av planer och planeringsunderlag ska ske enligt de regler som styr kommunal arkivering.

Tillbaka till toppen