Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kan kommunen göra ändringar i sin digitala översiktsplan?

Ändringar i planen kräver en formell planprocess i enlighet med PBL. Det gå alltså inte att göra en ändring i en digital plan utan formellt beslut av kommunfullmäktige. Precis på samma sätt som idag.

Mindre justeringar som inte ändrar innehållet i planen, som stavfel, kan dock ändras utan en formell planprocess. Länsstyrelsen kan ge råd om vilken betydelse justeringen har.

Tillbaka till toppen