Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Hur hanteras en ändring av en analog översiktsplan enligt 3 kap. 27 § PBL?

Kravet i 2 kap. 5 a § PBF på digital information gäller även vid ändring av en översiktsplan. Det innebär att exempelvis en ändring för en viss del av kommunens yta ska uppfylla kraven på digital information, även om resten av planen inte är digital.

Det kan bli svårt att redovisa samband och konsekvenser på ett tydligt sätt om ändringen är digital enligt föreskrifterna och den kommunomfattande planen är analog. Boverket ser fördelar med att börja med en digital kommunomfattande plan istället för att fortsätta göra ändringar på en analog plan.

Tillbaka till toppen