Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Varför är tidplanen för föreskrifterna för översiktsplan så snäv?

Tidplanen för föreskrifterna styrs av när kravet i 2 kap 5 c § plan- och byggförordningen (PBF) börjar gälla. Regeringen har beslutat att 2 kap 5 c § PBF ska tillämpas på översiktsplaner som påbörjas den 1 januari 2027 och framåt. Tidplanen för föreskrifterna ser ut som den gör för att det ska finnas tid för implementering innan detta datum.

Föreskriften beräknas träda i kraft 1 maj 2024 vilket betyder att den då kan börja tillämpas. Föreskriften blir bindande att tillämpa samtidigt som förordningen. Det behöver finnas tid för utveckling av digitala verktyg innan föreskrifterna måste tillämpas i planarbetet.

Tillbaka till toppen