Vilka skyldigheter har kommunen att informera mig om samråd av en översiktsplan för vindkraft?

Kommunen är inte skyldig att ta kontakt direkt med alla som bor i kommunen. Kommunen ska däremot ge tillfälle att delta i samrådet till kommunens medlemmar, andra myndigheter, sammanslutningar och enskilda som har ett väsentligt intresse av översiktsplanen. I plan- och bygglagen använder man begreppet "beredas tillfälle till samråd". Kommunen kan hålla samrådsmöten där man kan se och ge synpunkter på förslaget till översiktsplan. Kommunen kan också presentera förslaget på sin webbplats, vid seminarier, i lokaltidningar, i lokalradion, på skolor, på bibliotek och på andra platser.