Hur beräknas taknockshöjden?

Den beräknas från markens medelnivå invid byggnaden till taknocken (högsta punkten på taket).