Vad betyder anmälan? Kan jag börja bygga direkt efter att jag skickat in den?

Nej, du måste invänta ett startbesked från byggnadsnämnden innan du får börja bygga. Läs mer under rubriken Anmälan.