Gäller reglerna för attefallshus även på arrenderad tomt i fritidsområde?

Ja, så länge det finns ett en- eller tvåbostadshus på tomten.