På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Varför ska kommuner digitalisera befintliga detaljplaner?

Om "bara" nya detaljplaner är tillgängliga digitalt blir det "luckor" i planmosaiken. Ett digitaliserat planmaterial ger beslutsfattarna en bättre överblick av hur situationen ser ut och det skapar möjlighet att effektivisera insamling av data och redovisning av statistik.

Nyttan med digitalisering av äldre detaljplaner faller ut i de olika sammanhang som detaljplaner används, exempelvis:

  • när detaljplaneinformationen är nödvändig för beslutsfattande,
  • när fastighetsägare och intressenter behöver få information om vad planen reglerar,
  • i samband med att förändringar diskuteras eller
  • när byggnader eller fastigheter ska byta ägare.

Görs digitaliseringsarbetet strukturerat och enhetligt finns det goda förutsättningar att det material som tas fram kan användas som ett effektivt verktyg i den dagliga hanteringen av exempelvis lovärenden enligt PBL och tillståndsärenden enligt MB.

Liksom allt förändringsarbete så ger det också positiva effekter att systematiskt gå igenom ett befintligt material med ett särskilt syfte. Erfarenheterna skapar förutsättningar för genomtänkta förändringar i det nuvarande sättet att arbeta.