Varför ska kommuner ta fram digitala detaljplaner?

Det finns en politisk ambition att utnyttja de digitala verktygen och förbättra och effektivisera samhällsbyggnadsprocessen. Man ser en vinst i att bland annat detaljplaneinformationen görs tillgänglig på ett sådant sätt att den skapade informationen kan lagras och återanvändas oberoende av IT-system, organisation och administrativa gränser. På sikt ska ärendehantering och ärendeprocess kunna hanteras digitalt.