Vilken roll har den digitala detaljplanen i byggprocessen?

Digitala detaljplaner har inte någon direkt koppling till byggprocessen, annat än i fråga om tekniska egenskapskrav som finns i lovprövningen till startbeskedet. Samtidigt är den digitala detaljplanen själva grundplåten till en fortsatt digital samhällsbyggnadsprocess, bland annat som en komponent i nybyggnadskartan. I förlängningen ska ju det som sker under byggprocessen, såsom inmätning av byggnaden, återföras in i den nationella plattformen och kan då återbrukas; exempelvis vid nästa prövning mot detaljplanen.