Kan kommunerna påverka utvecklingen av planbestämmelsekatalogen?

Planbestämmelsekatalogen kommer att utvecklas vidare och en ny version kommer att tas fram i samband med att Boverket formulerar nya föreskrifter om detaljplaner. Målet är att skapa ett enhetligt system som medger att information förstås och kan utbytas mellan olika IT-system. Alla synpunkter på katalogen eller på andra frågor eller företeelser som Boverket eller Lantmäteriet ansvarar för tas tacksamt emot för att förändringsarbetet ska leda till så bra stöd och så bra produkter som möjligt. Skicka gärna dina synpunkter till registraturen@boverket.se.