Om kommuner digitaliserar nu och följer standarden, kommer arbetet att få göras om när föreskrifterna är på plats?

Det finns ingen information, digitala system eller databaser som inte utvecklas och förändras. Men har kommunen redan skapat en struktur kan förändringsarbetet ske på ett mer rationellt sätt.