På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Får man använda 15 kvm tillbyggnad för att bygga till sitt bostadshus med en öppen balkong eller en carport?

Enligt 9 kap 4 b § plan- och bygglagen, PBL är det bruttoarea som är begränsningen för hur stor tillbyggnaden får vara. Boverket anser därför att endast åtgärder som har bruttoarea kan ses som bygglovsbefriad tillbyggnad. För definition av bruttoarea hänvisar vi till Svensk Standard SS 21054:2020.

Man kan alltså inte använda den lovbefriade tillbyggnaden på 15 m2 för att bygga till sitt bostadshus med en öppen balkong eller en carport utan bruttoarea.