Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Vilka berörs av uppdraget Möjligheternas byggregler?

De som på olika sätt arbetar med tillämpning av reglerna, som byggherrar, projektörer, kommunernas byggnadsnämnder m.fl. Myndigheter som skriver regler inom angränsande områden och brukare av den byggda miljön blir också berörda.

Tillbaka till toppen