Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kommer byggherrar att själva kunna sätta kravnivån vid tillämpningen av Boverkets nya bygg- och konstruktionsregler enligt uppdraget Möjligheternas byggregler?

Reglerna ska vara verifierbara och ange samhällets minimikrav på till exempel säkerhet. Men hur man uppfyller kraven eller möjliga lösningar ska inte anges i reglerna. Byggherren kan inte bestämma kravnivån men ges ökade möjligheter att bestämma hur kravnivån ska uppnås.

Tillbaka till toppen