Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kommer kravnivåerna i Boverkets bygg- och konstruktionsregler att ändras i och med uppdraget Möjligheternas byggregler?

Översynen har inneburit en systematisk genomgång av Boverkets bygg- och konstruktionsregler utifrån en så kallad regelmodell. Principen med regelmodellen har varit att så långt det har varit möjligt ta bort allmänna råd med förslag till tekniska lösningar och hänvisningar till standarder eller föreskrifter eller riktlinjer från andra myndigheter eller organisationer. Kravnivåerna i Boverkets regler har inte varit avsedda att ändras.

Tillbaka till toppen