Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kommer kravnivåerna i Boverkets bygg- och konstruktionsregler att ändras i och med uppdraget Möjligheternas byggregler?

Kraven på byggnader enligt plan- och bygglagen (PBL) och plan- och byggförordningen (PBF), som ligger till grund för Boverkets föreskrifter, påverkas inte av detta arbete. Översynen innebär att Boverkets tillämpningsföreskrifter förs över till en ny regelmodell. Kravnivåerna i Boverkets regler är inte avsedda att ändras.

Tillbaka till toppen