Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

På vilket sätt kommer resultatet i uppdraget Möjligheternas byggregler att påverka aktörer i samhällsbyggnadssektorn?

Möjligheterna för byggsektorn att utveckla alternativa och innovativa lösningar ökas jämfört med nuvarande regler. Reglerna förenklas och blir tydligare.

Tillbaka till toppen