Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Vilka olika roller finns?

Rollerna i regelhierarkin finns att läsa om på Boverkets webbplats.

Regelhierarki - från lag till allmänt råd

Byggnadsnämndens roll i byggprocessen finns att läsa på PBL kunskapsbanken.

Lov & byggprocessen

Samhällsbyggandets Regelforum är sektorns initiativ och således en privaträttslig aktör.

Standardiseringsorganen och bransch m.fl. tar fram standarder och branschnormer

Utbildningsföretag och certifieringsorgan kommer ha en roll vad gäller kunskapsspridning.

Tillbaka till toppen