Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Hur kommer Boverket att delta i SIS standardiseringsarbete när uppdraget Möjligheternas byggregler är genomfört?

Planen är att Boverket inte kommer att vara deltagare i SIS tekniska kommittéer. Boverket kommer i stället att föra dialog med SIS i andra konstellationer. Boverket kan också vara behjälpligt på andra sätt i de tekniska kommittéernas arbete, i olika skeden av standardiseringsprocessen.

Tillbaka till toppen