Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Varför samarbetar Boverket med SIS i uppdraget Möjligheternas byggregler?

Boverket har valt att samarbeta med Svenska Institutet för Standarder (SIS). Skälet är att SIS tar fram standarder inom många olika sektorer i Sverige. SIS samordnar också arbetet med europeiska standarder inom EU och internationella standarder som Sverige ska förhålla sig till. SIS har lång erfarenhet av standardiseringsarbete och när Boverket inte längre ska hänvisa till standarder är det viktigt att byggsektorn får veta vilka standarder som finns. I byggstandarder kommer det att finnas detaljerade anvisningar eller lösningar för hur kraven kan tillämpas och uppfyllas.

Byggsektorns olika aktörer och andra samhällsintressen har möjlighet att påverka innehållet i byggstandarder genom att delta i tekniska kommittéer (TK) som SIS redan har eller som kommer att bildas. Boverket ser det här sättet att arbeta som ett test, eller en möjlighet för byggsektorn att få mer inflytande via byggstandarder.

Tillbaka till toppen