Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Varför ska det inte finnas hänvisningar till standarder i Boverkets nya bygg- och konstruktionsregler enligt uppdraget Möjligheternas byggregler?

Standarder är inte bindande att använda, och status hos såväl regler som standarder tydliggörs om hänvisningar till standarder inte finns i reglerna.

Boverkets uppgift är att ange samhällets krav, inte att ange detaljerade anvisningar eller lösningar för hur kraven kan tillämpas och uppfyllas. Det ska i stället vara samhällsbyggnadssektorns ansvar.

Tillbaka till toppen