Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Varför ska det inte finnas några allmänna råd i Boverkets nya bygg- och konstruktionsregler enligt uppdraget Möjligheternas byggregler?

De allmänna rådens status uppfattas som otydlig, och nuvarande regler tillämpas och tolkas på många olika sätt. Genom att endast ha bindande krav ska reglerna bli tydligare.

Tillbaka till toppen